Índice de contidos 00:00 Cabeceira 00:11 Titulares 06:17 O tempo 07:54 Conexión da Radio Galega 19:24 Última hora desde a redacción de informativos 21:02 Revista de prensa 24:12 Entrevista a un asesor fiscal sobre a renda 2018 38:59 Entrevista á directoral xeral de Comercio e Consumo 48:24 Información local 53:55 Última hora desde a redacción de informativos 54:37 Deportes 01:01:16 O tempo