Índice de contidos 00:13 Cabeceira das 9.00 h 07:20 Conexión coa Radio Galega 22:38 Revista de prensa 37:48 Deportes 56:19 O tempo