Índice de contidos 00:13 Cabeceira das 9.00 h 05:54 Conexión coa Radio Galega 19:19 Revista de prensa 42:22 Deportes 55:31 O tempo