Índice de contidos 00:07 Cabeceira 00:08 Titulares 05:55 O Tempo 06:59 Conexión coa Radio Galega 14:27 Última hora desde a redacción de informativos 16:01 Revista de prensa 34:38 Entrevista coa primeira comisaria xefa de Pontevedra 45:17 Información local 50:15 Última hora desde a redación de informativos 51:07 Deportes 58:42 O tempo