Índice de contidos 00:10 Cabeceira das 9.00 h 06:15 Conexión coa Radio Galega 20:13 Revista de prensa 38:16 Deportes 55:02 O tempo