Índice de contidos 00:12 Cabeceira das 9.00 h 05:44 Conexión coa Radio Galega 21:45 Revista de prensa 48:08 Deportes 56:51 O tempo