Índice de contidos 00:12 Cabeceira das 9.00 h 05:49 Conexión coa Radio Galega 12:44 Revista de prensa 43:32 Deportes 55:10 O tempo