Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 9.00 h 06:13 Conexión coa Radio Galega 25:44 Revista de prensa 46:19 Deportes 54:49 O tempo