Índice de contidos 00:12 Cabeceira das 9.00 h 06:11 Conexión coa Radio Galega 33:52 Revista de prensa 45:35 Deportes 56:05 O tempo