Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 9.00 h 05:48 Conexión coa Radio Galega 15:14 Revista de prensa 39:47 Deportes 55:55 O tempo