Índice de contidos 00:13 Cabeceira das 9.00 h 07:21 Conexión coa Radio Galega 28:21 Revista de prensa 45:49 Deportes 58:23 O tempo