Índice de contidos 00:12 Cabeceira das 9.00 h 05:05 Conexión coa Radio Galega 17:28 Revista de prensa 30:47 O tempo 44:30 Deportes 55:26 O tempo