Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 9.00 h. 05:05 Conexión coa Radio Galega 25:18 Revista de prensa 49:25 Deportes 57:50 O tempo