Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 9.00 h 07:24 Conexión coa Radio Galega 17:39 Revista de prensa 38:43 Deportes 52:41 O tempo