Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 9.00 h 04:49 Conexión coa Radio Galega 15:44 Revista de prensa 46:24 Deportes 55:37 O tempo