Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 9.00 h 04:58 O tempo 08:26 Conexión coa Radio Galega 12:18 Conexión coa redacción de informativos: última hora 18:32 Revista de prensa 31:54 Conexión coa redacción de informativos: última hora 34:31 Entrevista do 'Bos días' 45:20 Información local 50:44 Deportes 59:04 O tempo