Índice de contidos 00:13 Cabeceira das 8.00 h 27:47 O tempo 29:10 Cabeceira das 8.30 h 49:14 Revista de prensa 51:38 Deportes 58:26 O tempo