Índice de contidos 00:13 Cabeceira das 8.00 h 28:41 O tempo 30:22 Cabeceira das 8.30 h 47:58 Prensa 52:43 Deportes 59:27 O tempo