Índice de contidos 00:12 Cabeceira das 8.00 h 29:32 O tempo 31:19 Cabeceira das 8.30 h 43:44 Revista de prensa 53:58 Deportes 01:02:25 O tempo