Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 8.00 h 29:26 O tempo 31:36 Cabeceira das 8.30 h 44:14 Revista de prensa 47:59 Deportes 56:27 O tempo