Índice de contidos 00:13 Cabeceira das 8.00 h 28:14 O tempo 30:13 Cabeceira das 8.30 h 48:20 Revista de prensa 50:26 Deportes 58:01 O tempo