Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 8.00 h 00:11 Titulares 30:39 Cabeceira das 8.30 h 33:04 Revista de prensa 47:49 Deportes 01:03:08 O tempo