Índice de contidos 00:10 Bos días das 8.00 28:08 O Tempo 31:02 Cabeceira das 8.30 33:21 Revista de Prensa 48:34 Deportes 58:36 O Tempo