Índice de contidos 00:08 Cabeceira das 9:00 h 28:23 O tempo 31:05 Cabeceira das 9:30 h 42:55 Revista de prensa 49:52 Deportes 56:28 O tempo