Índice de contidos 00:13 Cabeceira das 8.00 h 28:29 O tempo 30:17 Cabeceira das 8.30 h 43:31 Revista de prensa 50:39 Deportes 57:08 O tempo