Índice de contidos 00:13 Cabeceira das 8.00 h 28:24 O tempo 31:30 Cabeceira das 8.30 h 34:46 Conexión coa Radio Galega: debate entre Bescansa e Gómez-Reino 48:49 Deportes 57:10 O tempo