Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 8.00 h 28:17 O tempo 30:33 Cabeceira das 8.30 h 48:57 Revista de prensa 53:10 Deportes 01:00:44 O tempo