Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 8.00 h 29:44 O tempo 51:05 Revista de prensa 57:54 Deportes