Índice de contidos 00:02 Cabeceira das 8.00 h 28:57 O tempo 31:12 Cabeceira das 8.30 h 43:00 Revista de prensa 51:34 Deportes 59:46 O tempo