Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 8.00 h 00:10 Titulares 29:55 O Tempo 31:11 Cabeceira e titulares das 8.30 h 34:00 Revista de prensa 50:25 Deportes