Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 8.00 h 27:59 O tempo 29:59 Cabeceira das 8.30 h 45:08 Revista de prensa 49:13 Deportes 57:51 O tempo