Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 8.00 h 29:39 O tempo 31:29 Cabeceira das 8.30 h 47:08 Revista de prensa 51:38 Deportes 59:48 O tempo