Índice de contidos 00:12 Cabeceira das 8:00 h 28:52 O tempo 30:36 Cabeceira das 8:30 h 41:14 Revista de prensa 45:26 Deportes 58:24 O tempo