Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 8.00 h 28:13 O tempo 30:27 Cabeceira das 8.30 h 44:38 Revista de prensa 50:15 Deportes 56:28 O tempo