Índice de contidos 00:13 Cabeceira das 8.00 h 29:32 O Tempo 31:23 Cabeceira das 8.30 h 44:45 Revista de prensa 47:54 Deportes 58:21 O tempo