Índice de contidos 00:10 Cabeceira das 8.00 h. 28:58 O tempo 30:40 Cabeceira das 8.30 h. 43:25 Revista de prensa 52:45 Deportes 59:31 O tempo