Índice de contidos 00:35 Cabeceira - Titulares 31:54 Titulares das 8:30 h 33:40 Revista de prensa 46:38 Deportes 59:08 O tempo