Índice de contidos 00:13 Cabeceira das 8.00 h 27:51 O tempo 31:13 Cabeceira das 8.30 h 40:59 Revista de prensa 58:26 O tempo