Índice de contidos 00:13 Cabeceira das 8.00 h 27:26 O tempo 30:14 Cabeceira das 8.30 h 43:27 Revista de prensa 51:03 Deportes 58:32 O tempo