Índice de contidos 00:06 Cabeceira das 8.00 h. 28:04 O tempo 31:39 Cabeceira das 8.30 h. 46:21 Revista de prensa 57:00 Deportes 01:01:23 O Tempo