Índice de contidos 00:12 Cabeceira das 8.00 h 27:52 O tempo 30:34 Cabeceira das 8.30 h 44:36 Revista de prensa 50:50 Deportes 59:45 O tempo