Índice de contidos 00:14 Cabeceira das 8.00 h 28:32 O tempo 31:03 Cabeceira das 8.30 h 43:24 Revista de prensa 48:18 Deportes 57:43 O tempo