Índice de contidos 00:13 Cabeceira das 10.00 h 03:49 Entrevista a Xosé Luís Méndez Romeu 21:38 Faladoiro 54:56 Titulares de saída