Actúan o rapeiro dominicano Sensato, un dos intérpretes de “El taxi”, unha das cancións do verán ...