O programa “Bamboleo”, que recibie a visita de La Unión, unha das formacións máis veteranas do panor