A chegada do Sr. Pintado é inminente. Merche síntese triste e deprimida xa que a inspección de Ensino comunícalle a apertura dun expediente e a investigación sobre o enfrontamento co alcalde. D. Mario fai unha fotos que serán, cando menos, confusas para quen as vexa: Merche e Ramón abrazados nun recanto do xardín. Ramón cóntalle a Merche unha idea que ten para restura-las relacións co concello: deben coloca-la placa que lembra a don Eladio Pintado.