Merche e Ramón teñen a certeza de que Marta está enredada no asunto da estafa, pero non poden demostralo. Pedro ten claro que foi vítima dun engano argallado por don Mario. Suzanne cóntalle á súa filla que marchan a Inglaterra no barco do padriño. Deteñen a Pedro Buciños. Ulises quere trasladarse á casa dos mozos. Suzanne dille a Cardoso que el non é o pai de Suzi. Cardoso, desfeito.