Uxía fala con Pedro. Cóntalle que Mario retirou os cartos e o deixou coma un mangante. El cobrounos para seu pai. Merche decátase de que Pedro non é cómplice da estafa senón unha vítima. Bermúdez e Merche rifan. Bermúdez quere poñer en marcha accións xudiciais para clarexar a estafa da escola. Robert confírmalles a Suzanne e Suzi que o luns marcharán de novo a Inglaterra. Cardoso dille a Suzanne que falou coa directora da Escola e lle contou a verdade sobre o seu expediente.