A prensa difunde a valoración negativa da Escola sobre a visita do alcalde. Pintado fala con Leticia: marchará en canto atope un apartamento. Sara dílle a Uxía que por ela, xa estaría vivindo no piso das mozas, pero Leti está encaprichada con Pintado. Merche non se fía de Marta, quizais foi quen proporcionou esa información manipulada á prensa. Antonia vai á Escola para falar con Ramón. O exame dos sospeitosos acaba por conducir a Merche ata Marta.