Pintado pregúntalle a Uxía se solucionou o seu problema de conciencia, informar, ou non, a Merche de que Pedro está asociado con don Mario. O Concurso queda adxudicado a Buciños S.L. Merche pregúntalle a Ramón qué intereses puido ter Marta para vota-lo mesmo ca eles, a Buciños. Bermúdez advírtelle a Marta que non xogue nin con Merche nin con el.